İhale Başlığı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 30024 sayılı Nükleer Santralleri Yapı Denetimi Yönetmeliği uyarınca,  Akkuyu NGS Özel Güvenlik Bölgesi tesislerin ve hızlı konuşlandırılabilir teknik güvenlik araçlarının ek inşaat hacminin denetimine ilişkin Hizmet

Hizmet

31.01.2017 tarih ve 30024 sayılı Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği gereğince Akkuyu NGS özel güvenlik bölgesinin (ÖGB) hızlı konuşlandırılabilir teknik güvenlik gereçlerinin ek inşaat hacminin Yapı Denetim Hizmetlerinin sunulması.

İhale Tavan Fiyatı

695.704,59 TL

İhale Organizatörü

Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi

Duyuru Tarihi

24.03.2021

Son Teklif Tarihi

05.04.2021

İhale Katılım Koşulları Hakkında

İhaleye katılım koşulları diğer ihalelere göre çok farklı değil ama bir konu var ki bütün çerçeveyi belirliyor.

“ Nükleer güvenlik açısından önem arz etmeyen tesislerin 31 Mart 2017 tarih ve 30024 sayılı Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliğinin 12. Maddesi uyarınca yapı denetimi yapma yetkisi veren Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından verilen Sertifika sahibi olmalıdır. “

Yetki Belgesi Alan Nükleer Yapı Denetim Kuruluş Listesi