Tüv Austria Türk Endüstri ve Enerji Genel Müdürü (Industry & Energy General Manager) Melih Koray Efe, kurumun sektöre yönelik gerçekleştirdiği ortaklıkları ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesindeki çalışmalarını Nükleer Ekonomi ile paylaştı.

Nükleer Ekonomi: TÜV Austria, nükleer sektörde nasıl hizmetler sunuyor ?

Melih Koray Efe: TÜV Austria olarak nükleer sektörüne şu an İspanya, Rusya ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde kalite kontrol, test, muayene, eğitim ve belgelendirme hizmetleri sağlamaktayız. Özellikle son yıllarda tesis kapatma ve atık yönetimi ile bunların eğitimleri konularında ADQ kurumunu da bünyemize katarak uzmanlığımızı ve tecrübemizi en üst seviyeye taşıdık.

Nükleer Ekonomi: Mevcutta lansmanını yaptığınız iş ortağınız ve onların tecrübelerinden biraz bahseder misiniz, anlaşma iki taraf için ne ifade ediyor ?

Melih Koray Efe: TÜV Austria, 3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi – NPPES organizasyonunun sağladığı B2B görüşmelerinde İspanyol Tecnatom firması ile nükleer sektörde daha sağlam adımlar ve daha geniş bir hizmet kapsamı sunmak için uzun dönemli bir anlaşma ile güçlerini birleştirdi. Bu TÜV Austria markasının güveni temsil eden gücü, Tecnatom’un nükleer spesifik alandaki tecrübesi ülkemize ve akabinde tüm dünyaya katma değer sağlayacağına inanıyoruz. TÜV Austria 1872’den beri tüm Dünya’da ve 20. Yüzyıl ikinci yarısından beri de Türkiye’de biliniyor, iş ortağımızdan bahsedecek olursak; Tecnatom, 1957’den beri nükleer sektöre hizmet ve ürün sağlayan bir mühendislik şirketidir. Ana faaliyetleri, denetim ve yapısal bütünlük hizmetleri, nükleere özel muayene makine ekipman geliştirme, tam kapsamlı simülatörlerin kullanımı yoluyla operasyon personeli eğitimi ve tesis operasyon destek mühendisliğidir.

TUV-Austria-Melih-Efe-Resim-Nukleer-Roportaj-Denetim

Tüv Austria Türk Endüstri ve Enerji Genel Müdürü (Industry & Energy General Manager) Melih Koray Efe

Nükleer Ekonomi: Tecnatom firması ile yaptığınız anlaşmanın size sağladığı katkılara istinaden, Türk firmalarının bu sektöre çalışma potansiyelerini arttıracak firma ortaklıklarının kurulması (MOU anlaşmaları) için yerli sanayiye önerileriniz var mıdır ?

Melih Koray Efe: Türk yatırımcı ve sanayicilerimizin bu sektörde tecrübeli firmalarla işbirliği yaklaşımını arttırmalarını, NPPES gibi organizasyonlarda fırsatları değerlendirmeleri için takipte olmalarını, üretim kapasitelerini bu teknolojinin ürün gamında da yer almaları için arge ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütmelerini şiddetle tavsiye ederim. Bunun için araştırmalı ve temas kurmaktan çekinmemeliler. Hali hazırda Türk üreticilerimiz, taahhüt firmalarımız ve servis sağlayıcılarımız dünya genelinde saygınlığı olan ve bu saygınlığını kullanabilecek güçtedir.

tuv-austria-tecnatom-anlasma-fotograf

3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) Organizasyonu, Tüv Austria – Tecnatom imza töreni

Nükleer Ekonomi: Bu ortaklığı Akkuyu NGS projesine yönelik ne gibi çalışmalarda göreceğiz ?

Melih Koray Efe: Son 5 ay içerisinde, Tuv Austria Turk & Tecnatom  ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) dahil olmak üzere bir Ortak Girişim (JV), Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) / Nükleer Teknik Destek’e teknik destek konusunda Akkuyu NGS için Şantiye, İnşaat, Montaj Denetimleri ve Ekipman İmalat Denetimleri gibi hizmetler vermektedir.Ortak girişimin zorlu görevleri arasında, Türkiye’de bulunan teknik uzmanlık için gerekli kaynakların kalifiye personelin katılımıyla tahsis edilmesi, üretim sürecinde tahribatsız testler de dahil olmak üzere ekipman üretimi için denetimlerin yapılması ve yurtdışı üreticilerde fabrika kabul testlerinin kontrol edilmesi. Yukarıda belirtilen öğelerin yanı sıra, ilgili taraflara bir know-how transferi sağlanacaktır, bu da nükleerde yolun başında olan ülkemiz sanayine inanılmaz büyük bir kazanım sağlayacaktır.

Nükleer Ekonomi: İnşaatında Rus standartlarının temel alındığı Akkuyu NGS projesinde, Avrupa standartlarındaki tecrübenizi nasıl entegre etmeyi düşünüyorsunuz ?

Melih Koray Efe: İş birliği partnerimiz sadece Avrupa Normlarında değil Rus normlarında da bir çok benzer VVER teknolojisinin kontrol, test, eğitim, sürekli izleme ve denetim gibi konularında hizmet sağlamış geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Entegre olarak çalıştığımız yurtdışındaki uzmanlar Türkiye’de yetişmiş endüstriyel tecrübeli mühendislerimize eşlik etmektedir. Ayrıca Yaklaşık 100’e yakın bir eğitim kalemi içerisinden bu know-how transferini daha da ileri götürebilmek adına içerik olarak olduğu kadar içeriğine eşdeğer maliyetleri ile en değerliler seçilerek 1 milyon TL sını aşan bir bütçe ile eğitim süreci de TÜV Austria tarafından bizzat karşılanarak başlatılmış bulunmaktadır. Bu vesile ile de genç nesillere dünya yıllardır var olan ama ülkemizde yeni başlanmış olan bu teknolojinin en doğru ve güvenli şekilde tesisi ve kontrolü için yatırım yapıyoruz.

akkuyu-nukleer-ucuncu-unite-temel

Akkuyu NGS inşaat sahası. Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Nükleer Ekonomi: Saha, inşaat, montaj ve imalat denetimleri sırasında yerli firmaların da bu projede yer almaları açısından edinmeleri gereken bilgi ve yatırımlar nelerdir ?

Melih Koray Efe: Mevcutta saha da yer alan yerli firmalarımızın işin ön değerlendirme kriterlerini sağlaması gerkemektedir. Bu gereklilikler aslında endüstriyel ve enerji projelerinin temelinde yatan kalite, kalifikasyon ve sürdürülebilirlik temel ilkelerini barındırmaktadır. Bu süreçler için özel bir ekip ile firmaların kalite denetimlerini ve eğitimlerini tamamlayarak bulundukları işletme seviyesini nükleer kalite yönetim sistemi standartlarına taşıyoruz. Böylelikle sistem, kalifikasyon, ekipman ve işletme sistemi için alt yapı eksikliklerini görmüş gereksinimleri öğrenmiş ve bizimle beraber tamamlamış olmaktalar. Bu süreç bir yönetim sistemi belgelendirmesi ile taçlanmakla beraber NDK ve AKKUYU onay süreçlerini de karşılamaktadır.
Bir önemli vurguyu dile getirmek isterim ki ihale sürecine gelmek bir aşama ama ihaleyi alan kuruluşlarımız içinse işin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sahada zamanında takip edilip raporlanması, dokümantasyonunun zamanında doğru şekilde dosya olarak tamamlanması hakkediş yapabilmelerinin ve iş teslimlerinin tek geçer yolu. Bunun içinse her zamankinden fazla doğru kurgulanmış bir kalite altyapısı ve organizasyonudur.

Nükleer Ekonomi: Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür eder ve nükleer sektördeki başarılarınızın devamını dileriz.

TUV-Austria-Melih-Efe-Resim-Nukleer-Roportaj

Melih Koray EFE

1982 doğumlu Melih Koray EFE, Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği eğitimine devam ettiği yıllarda iş hayatına başlamış olup üretim ve kalite alanında 2 yılını, endüstri ve enerji sektörlerinin test, gözetim ve belgelendirme alanlarıyla beraber ise 19 yılını tamamlamıştır. Yurtiçinde kalite altyapısının ve Avrupa Birliği Ürün Güvenliği mevzuatlarına uyum farkındalık düzeyinin arttırılması, aynı alanlarda danışman ve analist olarak yerlileştirme-millileştirme ve teknolojik dönüşüm kazanımlarının sağlanması için kamu yararına olan sivil ve özel projelerde aktif rol almıştır. Yurtdışında ise ihracatımıza değer katan markalaşma, satış, networking ve iş geliştirme faaliyetlerine, uluslararası firmaların global operasyon merkezlerinin ülkemiz içerisinde kurulmasına öncülük etmiştir. Halen TÜV Austria Endüstri ve Enerji Genel Müdürlüğü ile gruba bağlı diğer şirketlerde yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.