Haberi Hazırlayan: Özgür EKŞİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)’nin Türk şirketlerin projeye azami ölçüde katılımını öngören yaklaşımı sonucunda Meteksan Savunma firması savunma sanayii sektöründe elde ettiği kabiliyet ve deneyimleri, sivil sektöre aktarma ve Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali projesinde kritik bir konuda görev alma şansı elde etti.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali projesi Akkuyu NGS’nin, eğitim simülatör kompleksi kurulması işini Meteksan Savunma üstlendi. Savunma alanında yurt içi ve yurt dışında birçok kurum ve kuruluş için eğitim simülatörü tasarlayıp üreten firma açılan ihaleyi kazandı.

Meteksan Savunma, Akkuyu NGS eğitim simülatör kompleksi içerisinde yer alacak Yangın Eğitim Simülatörünü kuracak. Simülatör, yangınla mücadele yöntemlerinin, bu maksatlı teçhizatı kullanma becerilerinin yanı sıra itfaiyecilerin eğitiminin zorlu koşullarda ve ortamlarda verilmesi maksadıyla geliştirilecek.

Konteynır tabanlı tesis edilecek sistem, kumanda ve kontrol imkanı, yanma mahalleri, havalandırma ve ısı takip, gaz tespit ve söndürme altyapısından oluşacak.

akkuyu-nukleer-meteksan

Simülatörde, yaşam bölgesi, elektrik paneli, kablo kanalı gibi günlük yaşamda olası yangınların çıkabileceği yanma mahalleri yanı sıra araç yangınları benzetimi yapılacak.

Akkuyu NGS eğitim simülatör tesisinde yangın anında oluşacak ortamın ve şartların gerçekçi modellenmesi sağlanacak.  Çevre kirliliğine neden olmadan, iş güvenliği göz önünde bulundurularak, itfaiye hizmeti personelinin eğitimi verilecek.

Dumandan etkilenen alanlarda, zorlu şartlar altında ve yangına maruz kalmış kişilerin kurtarılması eğitimi verilecek. Bu çerçevede solunum için uygun olmayan ortamda, yangın söndürme ve kurtarma eğitimleri sırasında koordinasyonun, en verimli tekniklerin ve müdahale araçlarının uygulanması sağlanacak.

Yangına uygun müdahale kıyafeti, teçhizatı ve kullanılacak diğer donanımın kullanımında beceri, bilgi ve pratik becerilerin geliştirilmesi hedeflenecek.

Eğitim sürecinin operatörün kumanda/kontrolü, sürekli izleme ve kayıt altına alması sağlanacak.

akkuyu-nukleer-proje-meteksan