Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency /IAEA), radyasyon teknolojisi ile geri dönüşüm ve deniz kirliliğini takip etmek için izotopik izleme tekniklerini kullanarak plastik kirliliğiyle başa çıkmak için “NUTEC Plastics” oluşumunu destekliyor. NUTEC Plastics adını İngilizce “NUclear TEChnology for Controlling Plastic Pollution” ifadesinden alıyor.

NUTEC Plastics, deniz mikro plastik kirliliğini teşhis etmek ve değerlendirmek için bilime dayalı kanıtlar sağlarken, plastik geri dönüşümde iyonlaştırıcı radyasyonun kullanımını göstererek plastik atıkları yeniden kullanılabilir kaynaklara dönüştürür.

IAEA, nükleer ve türetilmiş yöntemleri kullanarak, deniz inceleme laboratuvarlarını, plastik kirliliğinin kıyı ve deniz ekosistemlerindeki etkileri hakkında bilimsel bilgi üretmeleri için destekleyecek. Mikro plastik parçacıkların ve ilgili ortak kirleticilerin hareketini ve etkilerini tam olarak izlemek ve ölçmek için özel yöntemler kullanılır.

Bu çerçevede bu politikadan beklenen faydalar şu şekilde özetlenebilir;

  • Kıyı okyanusundaki tortu, su ve biyotadaki deniz plastik parçacıklarının durumunu ve eğilimlerini belirler.
  • Denizdeki plastik biyobirikim yollarını ve değerli deniz hayvanları üzerindeki etkilerini değerlendirir.
  • Bilgiye dayalı karar verme için bu yeni oluşturulmuş, bilime dayalı bilgileri kullanarak risk senaryoları geliştir.

Işınlama ile geri dönüşüm

Geleneksel mekanik ve kimyasal geri dönüşüm yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak gama ve elektron ışını radyasyon teknolojilerini kullanarak, belirli plastik atık türleri değiştirilebilir ve bu nedenle yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir.

Bu teknolojiler, mevcut geri dönüşüm yöntemlerini şu şekilde tamamlayabilir:

  • Mekanik olarak işlenmiş plastik atıkları polimer türüne göre ayırır.
  • Yeni plastik ürünler için hammadde olarak kullanılmak üzere plastik polimerleri daha küçük bileşenlere ayırır.
  • Plastiği, daha dayanıklı ürünler yapmak için diğer malzemelerle birleştirilebilecek şekilde işlemden geçirir.