İhale Başlığı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 30024 sayılı Nükleer Santralleri Yapı Denetimi Yönetmeliği uyarınca, Akkuyu NGS Özel Güvenlik Bölgesi tesislerin ve hızlı konuşlandırılabilir teknik güvenlik araçlarının ek inşaat hacminin denetimine ilişkin hizmetleri sözleşmesi akdetme hakkı.

İhalede Denetim Firmalarından Beklenenler (Hizmet)

Yüklenici 31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği’nin 12 maddesi hükümleri çerçevesinde (nükleer güvenlik açısından önemli olmayan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi) ihale dokümanlarında yer alan iş programına ve belirtilen kapsama uygun olarak hizmetleri sunmalıdır.
Nükleer yapı denetimi kuruluşu tarafından denetim sırasında aşağıdakiler kontrol edilir:
– işlere başlamadan önce Yükleniciyi kontrol etmek için yapı, sistem ve bileşenlerin üretimi, inşası ve montajına ilişkin çalışmaların yürütülmesi için gerekli olan laboratuvar ekipmanları ve ölçüm cihazları dahil olmak üzere, teknik dokümantasyon ve teknik araçların mevcudiyeti,
– iş yapma şartlarının, Türkiye Cumhuriyeti 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu ve “Akkuyu NGS Lisanslanmasında Esas Alınacak Mevzuat, Standart ve Kılavuzlar Listesi”nde yer alan diğer Türkiye Cumhuriyeti düzenlemelerine uygunluğu,
– kullanılan malzeme ve yapıların, proje dokümantasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında yer alan gerekliliklere uygunluğu,
– üretim, inşaat ve montaj çalışmalarının proje dokümantasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi,
– yapı, sistem ve bileşenlerin üretimi, inşası ve montajına ilişkin yürütülen çalışmaların kalitesi,
– yapı, sistem ve bileşenlerin üretimi, inşası ve montajında kullanılan projeler ve diğer teknik dokümantasyonunda yapılan değişikliklere dair kayıtların bulundurulması,
– yapı, sistem ve bileşenlerin üretimi, inşası ve montajı sırasında uygunsuzlukların tespiti ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine ilişkin kontrol.

İhale Kapsamı

Geçici yolların yapımı için bölgenin hazırlanması, inşaat ve montaj işleri için geçici yolların yol kaplamasının yapımı (Ağaçların ve çalılıkların, temizlenmesi, mekanik yöntemle zemin işleri, trapez kanal çalışması, şev yapımı, kayalı toprakla dolgu işleri, makadam kaplama işleri)

Su sahasının kontrolü için güvenlik görevlilerinin geçici olarak bulunacağı bina (Teras ve merdiven temelinin yapımı için zemin işleri, GGB binası betonarme temelinin yapımı, GGB binası betonarme temelinin yapımı , GGB binası bodrum katı döşeme plağının yapımı, betonarme yapılarının su izolasyonu, çukur boşluklarının toprak ile doldurulması, iç ve dış dekor işleri, zemin işleri, dizel jeneratör tesisi temel zemin ve yapım işleri, temel su izalasyon işleri, dağıtım panosu işleri, “Oplot” engelinin temeli için zemin işleri, çift kapı/orgülü çift kapı işleri…,,,,,,)

Foseptik temeli, (Monolit betonarme temelinin yapımı, 4000 l’lik foseptik montajı ve kurulumu, geri dolgu işleri, su ısıtıcısı için metal çerçevenin yapımı)

İnşaat sahası Özel Güvenlik Bölgesi çevresi”5 nolu Otonom Enerji Kompleksi” alanı, (Temelin yapımı için zemin işleri, betonarme temelin yapımı, temel su izolasyon işleri, çukur boşluklarında geri dolgu)

Direklerde kablo kanalı sistemi, (Zemin işleri, kablo kanalları direklerinin kurulumu, direklerde beton işleri, kablo kanallarının döşenmesi için direklere desteklerin kurulumu, kablo kanalarının direklere döşenmesi)

30m alıcı verici radar kulesi, (Zemin işleri, radar kulesi direği için monolit betonarme temelinin yapımı, temel su izolasyonu işleri, çukur boşluklarında geri dolgu işleri)

Radar Kulesi No.1, (Radar kulesi direği için monolit betonarme temelinin yapımı, temel su izolasyonu işleri, çukur boşluklarında geri dolgu işleri, 1 nolu radar kulesi direklerinin metal yapılarının kurulumu ve montajı)

“Hors-4” Direğinin Temeli, (“Hors-4” direğinin temeli için zemin işleri, “Hors-4” direğinin betonarme temellerinin yapımı, “Hors-4” direğinin betonla bağlantısı için gömülü parçanın kurulumu)

İhale Tavan Fiyatı

695 bin 704 Türk Lirası

İhale Organizatörü

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Duyuru Tarihi

24 Mart 2021 

Son Teklif Tarihi

5 Nisan 2021

Son Teklif Tarihi

22 Nisan 2021