İhale Başlığı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi sahasında sismik izleme hizmetinin sunulması.

Hizmetler / Ekipmanlar

– Sismik İzleme Alt Programının güncellenmesi,
– Önceki sismik izleme döngülerine ait verilerin analizi,
– Akkuyu NGS yerel sismik ağındaki sismik istasyonların Türkiye Cumhuriyeti’nin
birleşik sismik ağına entegre edilmesi (organizasyonel ve teknik önlemlerin yerine
getirilmesi),
– Akkuyu NGS yerel sismik ağındaki istasyonlarda kesintisiz sismik gözlemlerin
yapılması,
– NGS’nin bulunduğu ilçe ve bölgedeki sismik süreçlere yönelik sismik gözlemlerin
verilerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin birleşik sismik ağından kesintisiz olarak
alınması,
– Yapılan ölçümlerin hassasiyet ve kalitesinin değerlendirilmesi, ölçümlerin
verilerinin doğrulanması,
– Aşağıdakilerin hazırlanması:
· Sismik istasyon ağı tarafından kaydedilen olayların listesi, yerel, bölgesel, uzak
depremlerin, patlamaların kataloğu ve ilgili kartografik materyaller,
· Kaydedilen sismik olayların haritası (şeması),
· Mikrosismik veri işleme sonuçları,
· Deprem üslerinin jeometrik ve dinamik parametrelerinin tanımlanmasının
sonuçları,
· Sismik olayların mekansal ve enerjik yapısının analiz sonuçları,
· İvme kayıtlarına göre titreşimlerin münferit özelliklerinin (tepe hızlanma, hakim
frekans, süre, vb.) sonuçları,
· Bölgedeki ve diğer olası deprem üssü alanlarındaki depremlerin
tekrarlanabilirlik algoritması,
· Çeşitli sismik olaylar sırasında sahada ve bitişiğindeki arazide kaydedilen fiili
titreşimlerin (ivme kayıtlarının) reaksiyon spektrumlarının hesaplanması.
· İstatistik grafikleri.
– Akkuyu NGS’nin sismik koşullarındaki kritik değişikliklerin hazırlanması,
– Ölçüm sonuçlarının, önceki gözlem dönemlerindeki sonuçlara yönelik temsil
değerleri bakımından değerlendirilmesi

İhale Organizatörü

AKKUYU NÜKLEER A.Ş.

Sözleşme Bedeli

530 bin 716 ABD Doları

İhaleyi Kazanan Firma

DENAR DENİZ ARAŞTIRMALARI A.Ş.,