İhale Başlığı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), güç ünitelerinin inşası için koruma rölelerin temini.

Hizmet / Ekipmanlar

Güç ünitesi koruma tesisleri dolabı, (Power Unit protection facilities cabinet)

Güç ünitesi ölçüm tesisleri dolabı, (Power Unit measurement facilities cabinet)

Senkronizasyon rölesi kabini, (Synchronization relay cabinet)

Enerji ölçer dolabı, (Energy meter cabinet)

Jeneratör devre kesici kontrol kabini, (Generator circuit breaker control cabinet)

Elektrik parametreleri kayıt kabini, (Electrical parameters recording cabinet)

Kontrol güç kaynağı dağıtım kabini, (Control power supply distribution cabinet)

EP-PP analog ve gizli veri üretim kabini, (EP-PP analog & discreet data generation cabinet)

Elektrik parametreleri kayıt kabini, (Electrical parameters recording cabinet)

Yardımcı röleler ve terminal blokları dolabı, (Auxiliary relays and terminal blocks cabinet)

Alınacak Ekipman Sayısı

128 adet

Güvenlik Sınıfı

3

İhale Tavan Fiyatı

1 milyon 732 bin 13 ABD Doları

İhale Organizatörü

TITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI

Duyuru Tarihi

9 Şubat 2021

Son Teklif Tarihi

19 Şubat 2021

İhale Sonuçlanma Tarihi

25 Mart 2021