Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Kaynak Yönetimi Uzman Grubu (BM/AEK)’nun düzenlediği web seminerinde, Akkuyu projesi gündeme geldi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’a bağlı, Akkuyu Nükleer A.Ş. hissedarı projeyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi Türk ekonomisini destekleyecek. Proje, Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasını arttıracak. Santral, Türkiye’nin istihdamına da katkı sağlayacak. Hissedar, yerli sanayicinin, tedarikçi listesinde yer almak için başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Akkuyu NGS hissedarları adına Rusatom Energy International İletişim ve Uluslararası İşbirliği Müdürü Yaroslav Mozdakov konuştu. Mozdakov, Akkuyu NGS’nin Türk ekonomisini destekleyeceğini, bu büyüklükte bir santralin ortalama 60 yıl görev yapacağını belirtti. Mozdakov açıklamasında, projenin, Türkiye’nin GSYİH’na yaklaşık 50 milyar ABD Doları sağlamasını beklediklerini söyledi. Mozdakov gelir modelini şu sözler ile açıkladı. “Projeye yatırılan her 1 ABD Doları, yerel endüstri için 1.9 ABD Doları, GSYİH’da 4.3 ABD Doları, vergi gelirinde 1.4 ABD Doları ekonomik etki oluşturuyor”

Santral 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.

Açıklamada, projenin ülke istihdamına sağlayacağı katkıya da değinildi. Santralin inşaatında %80’i Türk vatandaşı 6 bin işçi çalışıyor. Açıklamaya göre, inşaatın en yoğun olduğu dönemde 13 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Rusya’daki üniversitelerde öğrenimlerini tamamlayan 143 Türk nükleer mühendis, Akkuyu NGS’de çalışmaya başladı. Santralin dört ünitesi de devreye girdiğinde, yaklaşık 700 Türk mühendisin işe alınması öngörülüyor. Proje, işletme aşamasında 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Akkuyu NGS projesinde tedarikçi olmakm isteyen 350’den fazla şirket başvuruda bulundu. Mozdakov, gelecekte santralde bir eğitim merkezi kurulacağını ifade etti. Kurulum çalışmalarının yaklaşık % 40’ında Türk firmalarının iş alması bekleniyor.

Görsel Kaynağı: https://im.haberturk.com/yerel_haber/2020/10/16/ver1602836910/81629971_620x410.jpg