Fiyat Araştırması Başlığı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi için gerekli malların gümrük işlemlerinin organizasyonuna ilişkin gümrük müşavirliği hizmetlerinin sunulması.

İlgili Hizmetler ve Adet

CİF Kıymeti 0- 40.000 USD’ye kadar olan işlemler için:

İthalat İşlemleri (Hava)

İthalat İşlemleri (Kara)

İthalat İşlemleri (Deniz)

Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul

Geçici İthalat Beyannamesi

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İthalat,

İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın, Gümüş, Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ıncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

Taahhütname ile İthalat İlşemleri (Her bir Taahhütname Başı)

Gayri Ticari Giriş (Bedelsiz)

Konteyner / Vagon için +

İhracat İşlemleri

Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde işleme dahil)-Hava

Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde işleme dahil)-Kara

Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde işleme dahil)-Deniz

Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte işleme dahil)

ATA Karneli işlem

Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)

Antrepo İşlemleri:

Antrepo beyannamesi

Antrepoda/geçici depolamada eşya devri

Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için

Ardiye ücreti

Diğer Gümrükleme İşlemleri

Teminatların Çözümü (Kapsamlı teminat hariç) Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozito için)

Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi) her işlem için

Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi – INF Belge işlemleri-Küşat İzni

DTS – TSE – Tarım İl  – Ölçü Ayar – Zirai Karantina – Veterinerlik –  Kayıt Belgesi – Ekspertiz Alımı – Konsolosluk Onayları – Tasfiye CIF %1, %3 ve %10 İşlemleri – TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç) – IRIS, İTKİB Numune Alma İşlemleri

Ordino teslimi

Her türlü laboratuvar araştırmaları ve testlerinin organize etmesi ve düzenlenmesi (Tahlil ücretleri GÜMRÜK LABORATUVARLARI TAHLİL ÜCRETLERİ LİSTESİNE göre hesaplanır)

Gümrük mesai ödemeleri

Gümrük memur yolluk ödemeleri

Yeminli tercüman ödemeleri

Noter ödemeleri

Özel kurye ödemeleri

Danışmanlık Hizmetleri

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma (bir saate+D49+E50:E50:E56

Takip eden her saat için

Yazılı görüş bildirme

Sürekli danışma (aylık)

Yatırım Teşvik Belgesi-Yeni Başvuru

Yatırım Teşvik Belgesi-Mevcut Belgeye satır ekleme, revize

İthalat sonrası eşyaya teslim yerinde yapılacak; sayım, raporlanma, tutanak vs. işlemlerine refakat edilmesi

Sözleşme Azami Bedeli (Finansman Limiti)

KDV dahil 180 bin Türk Lirası.

İhale Organizatörü

AKKUYU NUKLEER ANONIM SIRKETI

Duyuru Tarihi

15 Şubat 2021

Son Başvuru Tarihi

18 Şubat 2021