Fiyat Araştırması Başlığı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi, KEN-2 emiş boru hatları (suction pipelines)

İhale Organizatörü

AO “ATM”

Duyuru Tarihi

5 Şubat 2021

Son Başvuru Tarihi

1 Mart 2021